Koulutettu Hieroja Kirsi Oja-Konstan Koju

Valmistuin koulutetuksi hierojaksi vuoden 2015 lopussa, Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuskeskuksesta, Hyvinvointikampukselta. Olen käynyt myös jäsenkorjausopintoja Kaustisella.

Hieronnassani pyrin keskittymään lihaskireyksien aiheuttamien kiputilojen ja toiminnallisten ongelmien helpottumiseen sekä ennaltaehkäisyyn. Jäsenkorjaustekniikoita käytän tukemaan hieronnan vaikutuksia ja nivelten liikkuvuutta.

Hierontojen pituudet määräytyvät asiakaslähtöisesti; lähtökohtana asiakkaan kokemat lihasjännitykset ja niiden aiheuttamat kivut – yhdessä keskustelemalla sovimme hoitojen pituudet.

Kulku hoitotiloihin käy samojen tilojen kautta missä lemmikitkin kulkevat, joten allergikkojen on hyvä ottaa tämä huomioon.

Olen myös opiskellut vuonna 2016 koirahierojaksi ja näitä hierontoja teen samassa osoitteessa kuin ihmistenkin hieronnat.

Tervetuloa!

Koulutettu Hieroja Kirsi Oja

nipsu
Jag utexaminerades som utbildad massör vid slutet av år 2015, Mellersta-Österbottens vuxenutbildningscenters Hyvinvointikampus. Jag har även gått muskel- och ledbehandlingsutbildning i Kaustby.

Med min massage strävar jag till att avhjälpa och förebygga smärttillstånd och funktionella besvär som uppstår på grund av muskelspänningar. Eftersom en sådan behandling alltid är mer eller mindre smärtsam, så ombeds du att aktivt berätta om smärtläget under behandlingen. Muskel- och ledbehandlingstekniker (fin. jäsenkorjaustekniikoita) använder jag för att förstärka massagens effekt och ledernas rörlighet.

Behandlingens längd bestäms i samråd med kunden; som utgångspunkt
beaktas kundens upplevda muskelanspänningar och de smärttillstånd som dessa åsamkar – tillsammans kommer vi överens om behandlingens längd.

Hundkunder har åtkomst till passagen som leder till behandlingsutrymmena, så allergiker observera detta.

Jag har även studerat till hundmassör 2016 och hundar behandlar jag i samma adress som människor.

Välkomna!

Utbildad Massör Kirsi Oja

KonstanKoju_jpg.jpg